מטופל העובר מקופה לקופה – כיצד עובר המידע הרפואי


     

    • בעת מעבר מבוטח מקופה לקופה, באחריות הקופה ה"נעזבת" להעביר לקופה ה"קולטת" את תמצית התיק הרפואי. כמו כן, חלה חובה על קופות החולים (הנעזבת והקולטת) ליידע את המבוטח על זכאותו לקבל ללא תשלום סיכום תיק רפואי בקופה.
    • משרד הבריאות הוציא חוזר המגדיר את חובת הקופה למסור סיכום רפואי של התיק. להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא  מעבר בין קופות חולים לחץ כאן .