תיק רפואי של נפטר – מי זכאי לעיין בו


     

    • התיק הרפואי של נפטר הוא חלק מהעיזבון של הנפטר ולכן הוא שייך ליורשים, דהיינו רק היורשים על פי חוק או על פי צוואה, זכאים לעיין ברשומה הרפואית של נפטר.
    • זכאות היורשים אינה "אוטומטית" ובתי המשפט מחייבים את היורשים להציג אינטרס/צורך ממשי לקבלת המידע. בפס"ד ה"פ 29490-05-12 עיזבון פלונית (המנוחה) נ' פלדמן-קופלר, (בימ"ש השלום בת"א, כבוד השופט רונן אילן) נקבע כי: "עיזבון נפטר יוכל בכל זאת לקבל מידע רפואי על אודות נפטר מהמטפל אם יצביע על אינטרס לגיטימי לקבלת המידע, אינטרס שיאפשר איזון בין אותו אינטרס לזכות הנפטר לפרטיות ויאפשר אף חשיפה מידתית של המידע לאותו הצורך לשמו הוא מבוקש. המבקשים לא עומדים בדרישה זו ולפיכך אין להם הזכות לקבלת המידע הרפואי".