אישורים הנדרשים מהקופה / הרופא המטפל


  חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את הקופות במתן טיפול רפואי לכן ככלל, אישורים רפואיים אינם חלק מהטיפול הרפואי ולפיכך הקופה אינה חייבת לספק אישורים רפואיים, פרט לרשימת מקרים המפורטת בחוק.

  אישורים הנדרשים לטיפול רפואי – הקופה חייבת לספק אישורים אלה, ללא חיוב כספי, כמפורט בסעיף 24 לתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי . מדובר על: סיכומים לגורמים רפואיים, אישור בריאות לתלמיד לחזור ללימודים, פטור ממכס של מכשיר רפואי או תרופה, אישור רפואי לבית-אבות ולמוסדות סיעודיים, תעודת פטירה, אישור לצה"ל וכו' .

  אישורים הנדרשים למבוטח בחיי היומיום – משרד הבריאות קבע תעריפים שהקופות רשאיות לגבות בגין אישורים רפואיים הנדרשים למבוטח ( בדיקת רופא לרישוי כלי ירייה, בדיקת רופא עבור רישיון נהיגה, עבור רישיון לצוללנים ונהיגה בכלי טיס ).

  לעיון בתעריף שגובה כל קופה בגין שירותים אלהלחץ לקישור

  רשיון נהיגה - כאשר מדובר על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם או את זולתם, חלה על הרופא חובת עדכון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. חובה זו אף גוברת על חובת שמירת על סודיות רפואית. 

  לעיון בחוזר משרד הבריאות במלואו, היכנסו לקישור

  לעיון בתהליך והנהלים הנוגעים לבדיקת כשירות רפואית לנהיגה היכנסו לקישור

  חוות דעת רפואית  במסגרת ניהול תביעה משפטית במהלך ניהול תביעה משפטית, לעיתים עולה צורך בקבלת חוות דעת רפואית מהרופא המטפל. שירות זה אינו כלול בסל השירותים שהקופה חייבת לספק ולכן יש לפנות לגורם פרטי על מנת לקבל אותו.