יום זכויות החולה

    ב-11 בנובמבר 2014 ציינו לראשונה את את "יום זכויות החולה" הלאומי שמטרתו קידום המודעות והנגישות של אזרחי מדינת ישראל לזכויותיהם במערכת הבריאות וכן קידום נושא זכויות החולה בכנסת.  

    יום זה מהווה ציון דרך משמעותי בקבלת הכרה ממלכתית וציבורית לחשיבות זכויות של האוכלוסייה במערכת הבריאות בישראל ומביא לידי ביטוי את חזון האגודה להיות "כיפת הברזל" של האוכלוסייה בישראל בנושא הזכויות המגיעות לנו ממערכת הבריאות.

    לעיון בפעילויות היום