ערעורים השגות והגשת תלונה נגד קופת חולים ומשרד הבריאות

  מבוטח שלטענתו קופחו זכויותיו או שנפגע על-ידי עובד הקופה או עובד מטעמה, יכול להגיש תלונה לאחד מהגופים הבאים:

  1. פניה לנציב קבילות הציבור בקופה/במוסד הרפואי

  2.  פניה לנציב קבילות במשרד הבריאות

  3.  פניה לבית משפט

  4. ועדת חריגים 

  5. האגודה לזכויות החולה 

  6. עקרונות מחייבים במתן תשובה לפונים