פניה לנציב קבילות הציבור בקופה/במוסד הרפואי

  בכל מוסד רפואי חייב להתמנות נציב קבילות המטפל בקבילות אודות המוסד. לפניה לקופה בתלונה על קבלת שירות ניתן לפנות לכתובות האי מיילים של הקופות לחץ כאן.

  לקישור לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958  המגדיר את חובת עובד ציבור בטיפול בתלונה, כולל מענה תוך 45 יום לחץ כאן.

  מענה בכתב לפניות

  משרד הבריאות הוציא הנחייה המחייבת את קופות החולים להשיב על כל פניה של חולה בכתב. להורדת הנחיית משרד הבריאות בנושא מענה של קופת חולים לפניית חולים לחץ כאן.

  הצגת חילוקי דעות של הקופה עם משרד הבריאות - בכל מקרה שבו לקופה יש חילוקי דעות עם משרד הבריאות בפרשנות לסעיף מסוים היא חייבת לפרט זאת במכתב התשובה. להורדת הנחיית משרד הבריאות בנוגע לפרסום חילוקי דעות של קופ"ח עם משרד הבריאות לחץ כאן.

  חובת הקופה להציג בפני המבוטחים את אפשרויות הערעור          

  בפסק הדין    ע"ע רקצי 312/07 שירותי בריאות כללית נ' חנה לדאני  מתייחסת כבוד השופטת נילי ארד ל   חובות הקופה להתייחס בתום לב,הגינות,סבירות,והקפדה על יחסי אמון וגילוי כלפי עמיתיה המבוטחים    ולהציג בפניהם את    אפשרויות ההשגה, היקף הסמכויות והסעדים הנתונים לו    (   ראה/י סעיף 18 בפסה"ד   ).