פניה לנציב קבילות במשרד הבריאות

    על פי החוק, ממנה שר הבריאות נציבה שתפקידה לטפל בקבילות הציבור נגד הקופות, נגד כל נותן שירותים מטעם הקופות (למשל: רופא או בעל מקצוע פארה רפואי) ונגד כל עובד מעובדיהם או כל אדם הפועל מטעמם של אלה. התנאי היחיד הינו שהקבילה תהיה קשורה למילוי תפקיד לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

    על פי התיקון בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל מינואר 2006 יש לנציבה סמכויות לאכוף את החלטותיה על הקופות. בהתאם לכך מבוטחים שקבילתם נמצאה מוצדקת, אינם נדרשים עוד לפנות לבית הדין לעבודה לצורך מיצוי זכויותיהם.

    למעבר לאתר הנציבות לחץ כאן.

    לפרטי  לשכות הבריאות של משרד הבריאות לחץ כאן.