פניה לבית משפט

    בית-הדין לעבודה הוא בית המשפט היחיד המוסמך לדון בכל תביעה, שבין מבוטח או מי שטוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, המוסד, קופת-חולים, נותן שירותים לפי החוק.

    במסגרת תביעה בבית-הדין לעבודה ניתן לנסות ולקבל "סעד זמני", כלומר צו זמני המוצא ע"י בית-הדין ומורה לקופה לממן טיפול מסוים באופן זמני, עד שבית-הדין יקיים את הדיון בתביעה ויברר האם קיימת זכות או לא למימון הטיפול.