ועדת חריגים

  בחלק מהמקרים ניתן לפנות לוועדת ערר או ועדת חריגים הפועלת במסגרת הקופה/המוסד הרפואי כדי לערער על החלטה שלא לממן תרופה או שירות מסוים.

  להורדת מסמך משרד הבריאות בנושא קווים מנחים לפעילותה של וועדת החריגים של קופ"ח בנוגע לשירותים מחוץ לסל לחץ כאן.

  למגוון פסקי דין בנושא בריאות ובנושא וועדת חריגים בכלל לחץ כאן.

   פניה לוועדות ערר ו/או וועדות חריגים    

  להלן קישורים לקופות לקבלת מידע על תהליך הגשת בקשה לוועדת ערר ו/או וועדת חריגים:

  מכבי      מאוחדת    כללית   לאומית