האגודה לזכויות החולה

    בכל מקרה שבו לדעתכם לא קיבלתם את מלוא זכויותיהם ממערכת הבריאות או שאתם רוצים להתייעץ מה "מגיע" לכם, ניתן  לפנות לאגודה לזכויות החולה.

    להרחבה על פעילות האגודה לזכויות החולה בנושא הצעות חוק בנושא בריאות, פניות לחברי כנסת ועתירות לבג"צ לחץ כאן.

    לפסק דין שקבע שכאשר קיים מידע אצל רשות ציבורית (נציב קבילות הציבור) חובה על הרשות להתיר עיון במידע ואינה יכולה לטעון שהמידע איננו מצוי אצלה במתכונת המבוקשת או שהדבר מצריך משאבים בלתי סבירים, לחץ כאן.