רכישת תרופות באילת

    כיום עדיין קיימת האפשרות של רכישת תרופות באילת ללא מע"מ וניתן לנצל זאת. כשמדובר בתרופות יקרות, החיסכון משמעותי .