מונחים ומושגים בביטוח בריאות

  ביטוח בריאות הוא שם כולל לביטוח המכסה הוצאות רפואיות. פוליסות הביטוח מאפשרות לצרכן לקבל שירותים רפואיים או לקבל פיצוי בהתאם לתנאים המוגדרים בפוליסת הביטוח. פוליסת הביטוח מהווה חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח, ובה ומפורטות הזכויות של המבוטחים.

  1.            ניתוח פרטי בארץ ובחו"ל

  2.         השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  3.         ביטוח תרופות

  4.         ביטוח פיצוי במקרה של גילוי מחלות קשות

  5.         פוליסת ביטוח סיעוד

  6.          פוליסות ביטוח שיניים

  7.         פוליסת ביטוח פרט לעומת פוליסה קבוצתית