ביטוח פיצוי במקרה של גילוי מחלות קשות


    מעניק פיצוי במקרה של גילוי מחלות קשות או של אירועים רפואיים חמורים, מתוך רשימת המחלות המפורטת בפוליסה .