פוליסות ביטוח שיניים


    1.     הפוליסה מעניקה החזר כספי בגין טיפולי אצל רופאי שיניים בהתאם לטיפול המכוסה (לא בהכרח כל סוגי טיפולי השיניים מכוסים בכל הפוליסות) ולסוג הביטוח .

     

    2.       בד"כ לחברת הביטוח יש הסכם עם רשימה רחבה של רופאי שיניים בהסכם ובמקרה והטיפול מבוצע במרפאת רופא בהסכם, המבוטח לא יחויב בתשלום, למעט תשלום ההשתתפות העצמית, אם קיימת, אשר תשולם על ידי המבוטח ישירות לרופא ההסכם.