פוליסות ביטוח פרט לעומת פוליסה קבוצתית


    1.     פוליסת פרט הינו חוזה בין חברת הביטוח למבוטח. תנאי הפוליסה ותעריפיה מאושרים על ידי המפקח על הביטוח. חברת הביטוח אינה יכולה לבטל את הפוליסה באופן שרירותי, אלא רק במקרה  שהמבטח לא שילם את  דמי הביטוח או במקרה שהמבוטח העלים עובדה משמעותית שידיעתה הייתה גורמת לחברת הביטוח שלא לקבלו לביטוח.

    2.     ביטוח בריאות קבוצתי הינו חוזה הנחתם בין בעל פוליסה לחברת ביטוח עבור קבוצת מבוטחים (כמו מעסיק, ארגון). ההסכם קצוב בזמן, בדרך כלל לחמש שנים. בתום תקופת ההסכם, חברת הביטוח רשאית שלא להאריך את החוזה או להאריך אותו בתנאים חדשים.