מידע לפי שם חברת הביטוח המשווקת פוליסות ביטוחי בריאות

  בעמוד זה מפורט המידע הקיים באתרי חברות הביטוח ומיועד לסייע בהליך הגשת התביעה, והטיפול בערעור (אם נדרש) על החלטת חברת הביטוח לדחות את התביעה או לאשר אותה באופן חלקי בלבד .

  הפניקס

  הראל

  מגדל

  מנורה

  איילון

  כלל

  אליהו

  ישיר