הפניקס

  1.      איתור הכיסוי הקיים בפוליסת ביטוח

  1.1.           מידע כללי על פוליסות ביטוח בריאות בחברת הביטוח

  1.2.           איתור פוליסות ביטוח פרטניות (לפי שם הפוליסה)

  1.3.           איתור פוליסות הכוללות כיסוי לתרופות

   

  2.      הגשת תביעה למימוש אירוע ביטוחי

  2.1.           נהלי החברה בניהול תביעה

  2.2.           איתור טפסים להגשת תביעה בפוליסת בריאות

  2.3.           הגשת תביעה בגין תרופה שלא כלולה בסל הבריאות

   

  3.      ערעור על אישור חלקי/דחיה של תביעה

  3.1.           פניה לממונה על פניות הציבור בחברת הביטוח

  3.2.           פניה לממונה על פניות הציבור במשרד הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון