איילון

  1.      איתור הכיסוי הקיים בפוליסת ביטוח

  1.2.           איתור פוליסות ביטוח פרטניות

  1.3.           איתור פוליסות הכוללות כיסוי לתרופות

  2.      הגשת תביעה למימוש אירוע ביטוחי

  2.1.           נהלי החברה בניהול תביעה

  2.2.           איתור טפסים להגשת תביעה בפוליסת בריאות

  2.3.           הגשת תביעה בגין תרופה שלא כלולה בסל הבריאות

  3.      ערעור על אישור חלקי/דחיה של תביעה

  3.1.           פניה לממונה על פניות הציבור בחברת הביטוח

  3.2.           פניה לממונה על פניות הציבור במשרד הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון.