תוספות לסל - החלטות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות

  תוספות לסל - החלטות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

  2016 

  עיקרי החלטות מדיוני הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי בריאות:

  מיום 29.10.15 לחצו כאן

  מיום 2.11.15  לחצו כאן

  מיום 4.11.15  לחצו כאן

  מיום 16.11.15  לחצו כאן

  מיום 19.11.15  לחצו כאן

  מיום 23.11.15  לחצו כאן

  מיום 26.11.15  לחצו כאן