פניה לחברת התרופות

    חלק מחברות התרופות מפעילות "תוכניות חמלה", במסגרתן הן מסבסדות חלקית או ממנות באופן מלא תרופות שאינן בסל. ניתן לברר על כך באמצעות המחלקות הרלוונטיות בבתי החולים, דרך הרופאים המטפלים ומומלץ גם לעיין באתרי האינטרנט של החברות .