עמדת קואליציית ארגוני החולים למחלות נדירות - הוצג בוועדת העבודה הרווחה והבריאות 15.3.17