טיפולי פריון

  זוגות רבים לא מצליחים להיכנס להריון גם אחרי שנה של נסיונות ונאלצים להתמודד עם טיפולי פוריות. בפרק זה נפרט מידע לגבי זכויות ושירותים בנושא.


  א.      
  סל הבריאות ל טיפולי הפריה חוץ גופית   - ניתן להולדת ילד ראשון ושני לבני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם הנוכחיים, וכן לאשה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה חד הורית .   לחצו להרחבה באתרים כלהלן: משרד הבריאות    , מכבי כללית,  מאוחדת , לאומית

  ב.       תרומת ביציות (הזרעה תוך רחמית)  -   סל שרותי הבריאות כולל טיפולי הפריה חוץ גופית, גם במקרים המצריכים שימוש בביצית של תורמת   . לחצו להרחבה באתרים כלהלן משרד הבריאות  ,  מכבי ,

  ג.        מימון הפריה חוץ גופית ( IVF ) להולדת ילד שני  –  לחצו לעיון  בנייר עמדה של נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות

  ד.       המלצות וועדה ציבורית שבחנה את הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה –  לחצו לעיון   בפרסום המלצות הוועדה שפורסמו במאי 2012

  ה.        הגבלת מספר מחזורי טיפול  IVF   -  משרד הבריאות אמץ את המלצותיה המקצועיות של המועצה הלאומית לרפואת נשים נאונטולוגיה וגניקולוגיה למספר מחזור טיפולי  IVF  –  לחצו לעיון