כליות- מושתלים, דיאליזה

  מהי מחלת כליות? 

  מידע תמציתי על המחלה

  זכויות ממערכת הבריאות 

  מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

  ארגוני חולים ופורומים לחולי כליות


  מידע כללי לחולים 

  חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין