אתה מתקשה לשלם את התשלומים הנדרשים כהשתתפות עצמית בתרופות הכלולות בסל הבריאות – מי יכול לסייע ?

    לעיתים המצב הכלכלי לא מאפשר לחולה לשלם את ההשתתפות העצמית הנדרשת לרכישת תרופה לטיפול במחלתו.

    מומלץ לבדוק אפשרויות סיוע מול הגופים הבאים: 

    עמותת חברים לרפואה העמותה מספקת תרופות לחולים במצב כלכלי שאינו מאפשר להם לשלם את תשלומי ההשתתפות העצמית .

    שירותי הרווחה ברשות המקומית – בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים, המספק שירותי רווחה לתושבים, כולל לעיתים תמיכה וסיוע כספי למשפחות במצוקה, לסיוע לקבלת טיפול רפואי שלא כלול בסל הבריאות, בין באמצעות המחלקה ובין באמצעות גורמי סיוע שהמחלקה קשורה אתם. לפיכך מומלץ לפנות למחלקת רווחה ברשות המקומית בה אתה מתגורר.

    קופת החולים בה אתה מבוטח – יש קופות המסייעות במקרים אלה ומומלץ לבדוק בקופה.