מידע כללי, חוזרי משרד הבריאות ופסקי דין

    משרד הבריאות פרסם מידע אודות הרפורמה בבריאות הנפש אשר תחל ב- 1/7/15 - לקישור  לחץ כאן

    להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא הרפורמה בבריאות הנפש - השתתפויות עצמיות ופרסום לציבור על שירותי  קופות החולים לחץ כאן 

    לקריאת חוזר בנושא "קבלה, בדיקה וטיפול במלר"ד לשם אשפוז בבי"ח פסיכיאטרי" לחץ כאן

    לקריאת חוזר בנושא: "קבלה ואשפוז בבית חולים", אשר האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות פרסם לחץ כאן 

    משרד הבריאות פרסם נוהל בנושא "הבטחת רצף טיפול - אשפוז  ביה"ח פסיכיאטרי" - לעיון בנוהל   לחצו כאן