דיווח תקופתי על פעילויות האגודה

  רבעון ראשון של שנת 2018 

  לדיווח לחצו כאן 

   

  שנת 2017

   

  סתיו 2016

  שנת 2014

                     · ניוזלטר רבעוני מספר 4 לשנת 2014 לחץ כאן

                     · ניוזלטר רבעוני מספר 2 לשנת 2014 לחץ כאן 

   

  שנת 2013

                     · ניוזלטר רבעוני מספר 1 לשנת 2013 לחץ כאן

   

  שנת 2012

                     · חוברת סיכום פעילות האגודה לזכויות החולה בשנת 2012 לחץ כאן

                     · מצגת השוואת פילוח פניות לאגודה לזכויות החולה בין שנים 2011 ו-2012 לחץ כאן

   

  שנת 2011

                    ·מצגת פילוח פניות לאגודה לזכויות החולה בשנת 2011

                    · חוברת סיכום פעילות האגודה לזכויות החולה בשנת 2011 לחץ כאן

                    ·דו"ח פעילות מסכם של פעילות האגודה לזכויות החולה חודש אפריל-יוני 2011

                    ·דו"ח פעילות מסכם של פעילות האגודה לזכויות החולה חודש ינואר-מרץ 2011

  ·דו"ח פעילות מסכם של פעילות האגודה לזכויות החולה לשנת 2010

  ·דו"ח פעילות מסכם של פעילות האגודה לזכויות החולה חודש דצמבר-ינואר 2011

   

  שנת 2010

  ·דו"ח פעילות האגודה חודש מאי-יולי 2010

  ·דו"ח פעילות האגודה חודש מרץ-אפריל 2010

  ·דוח פעילות האגודה חודש ינואר-פברואר 2010

   

  שנת 2009

  ·דו"ח פעילות האגודה חודש דצמבר 2009 

  · דו"ח פעילות האגודה חודש נובמבר 2009