רפואה תעסוקתית

    רפואה תעסוקתית עוסקת בשמירה על בריאות העובד במקום עבודתו, ובבדיקת היכולת של העובד לבצע את המטלות המוטלות עליו בעבודתו

    באתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  קיים מידע רב על הנושא

       לאיתור מרפאה תעסוקתית ראה באתרי האינטרנט של הקופות במדריך השירותים/רשמית הרופאים: