ביצוע בדיקת אבחון רפואית

   

  לעיתים אנו מקבלים מהרופא הפנייה לבדיקה מסוימת ובפניה לקופה מקבלים סירוב לאישור ביצוע הבדיקה על חשבון הקופה (לגורמים המקצועיים בקופה יש השגות לגבי הצורך בביצוע בדיקה זו או אחרת ולכן לא מאשרים את ההפניה לביצוע הבדיקה).

  אנו באגודה לזכויות החולה נדריך אתכם באילו פעולות מומלץ לנקוט במקרם בהם קיימת הפנייה מהרופא המטפל והקופה לא מאשרת את הצורך בבדיקה ואף מסרבת לתת הפנייה לביצועה.  


  1.  עקרונות הטיפול המנהלי בפניה בתהליך אישור הקופה והפקת התחייבות


  2.  הקופה דחתה את הפניה בטענה שאין צורך רפואי בטיפול – מה לעשות ?


  3.  הקופה דחתה את הפניה בטענה שקיימת חלופה הולמת – מה לעשות ?


  4.  הקופה דחתה את הפניה בטענה כי הבדיקה לא כלולה בסל הבריאות שבאחריות הקופה - מה לעשות ?

   

  5. הקופה לא מגיבה ולא נותנת כל תשובה על פניה לאישור בדיקה


  6. ארגוני סיוע - השגות על החלטת הקופה