לתמיכה באגודה

פסקי דין בנושא הסכמה מדעת

בפרק זה נפרט את פסקי הדין שהתקבלו בנושא הסכמת מדעת לקבלת טיפול:

התקבלה התביעה לפיצויים שהוגשה על ידי משפחת המת לגבי ביצוע נתיחה שלאחר המוות שבוצעה ללא קבלת הסכמה מדעת של המשפחה לנתיחה . נקבע כי הסכמה מדעת צריכה להיות חופשית. הסכמה מדעת של קרובי המת שניתנת לגבי נתיחה לאחר המוות אינה שונה במהותה מהסכמה מדעת לגבי כל פרוצדורה רפואית והיא חייבת להינתן ללא אילוץ ותוך הבנת משמעות הנתיחה. להורדת פס"ד הדין בנושא הסכמה מדעת לניתוח אחר המוות לחץ כאן

ס"ד בנושא חובה למסור לחולה מידע גם על אפשרויות טיפול שלא כל הרופאים תומכים בהן

פס"ד בנושא זיוף טופס הסכמה מדעת ע" רופא בכדי להימנע מתביעה  

פס"ד בנושא הסכמה מדעת ע"י אפוטרופוס הקשור גם לחוק החולה הנוטה למות

פס"ד המתייחס לחובה להסביר למטופל/ת בשפה שהוא מבין

מהו היקף החובה המוטלת על הרופא בכל הנוגע לקבלת "הסכמה מדעת" מהמטופל

שלמה יצחק נגד בי"ח שערי צדק - מסירת מידע על סכנה מסיבוך נדיר

שרה ריינץ נגד מכבי שירותי בריאות - רשומה רפואית והסכמה מדעת

ציון מחבר נגד בי"ח "משגב לדרך" - ניתוח דחוף הסכמת שלושה רופאים בכירים ניתוח על ידי מתמחה

יולדת אשר דחתה כל התערבות רפואית.ביהמ"ש קבע שחובה על בית החולים לבצע כל בדיקה או טיפול רפואי ביולדת, על מנת למנוע כל סיכון לעובר וליולדת.

פס"ד הקובע כי אי הצגת הדרך הטיפולית האלטרנטיבית, אפילו אם היא לא מועדפת ורחוקה בסולם העדיפויות הטיפולי, אינה עולה בקנה אחד עם דרישות הדין בסעיף 13

פס"ד פיצוי של 50,000 שח בגין אי מתן כל המידע הנדרש לפני ניתוח לייזר לתיקון הראייה