היעדרות מהעבודה עקב מחלה של בן משפחה

  • מה הזכאות להיעדרות עובד מהעבודה כאשר אחד מבני משפחתו חולה

    

   זכאות לימי מחלה

   כללי

   על-פי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 עובד זכאי לקבל שכר גם במקרה של העדרות עקב מחלה, וזאת במכסה של יום וחצי העדרות לחודש עבודה מלא (18 ימים לשנה, לכל היותר), עם זכות צבירה של עד 90 יום סה"כ, בניכוי התקופה בעדה קיבל העובד דמי מחלה על-פי החוק. החוק הגדיר לעובד זכאות להעדר גם במקרים של מחלת ילד, בן זוג או הורה, והכל כמפורט בטבלה המצורפת.

    

   בכל מקרה הניצול הוא על חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד ועד תקרת ימי הזכאות הקיימת הצבורים לו, ובמקרים מסוימים על חשבון ימי החופשה, לבחירתו.

    

   סיבת ההעדרות

   ימי זכאות [1]

   תנאים לזכאות [3]

   מקור הזכאות

   מחלת עובד

   יום וחצי לחודש עבודה מלא (18 לשנה, לכל היותר) עם זכות צבירה של עד 90 יום סה"כ, בניכוי התקופה בעדה קיבל העובד דמי מחלה על-פי החוק [2] .

   התשלום מתחיל מיום המחלה השני; בימים שני ושלישי - דמי מחלה בגובה מחצית השכר; ביום רביעי ואילך - דמי המחלה בגובה השכר.

    

   חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976

   מחלת ילד (עד גיל 16)

   8 בשנה, ללא צבירה [2] .

   תנאי לזכאות: בן הזוג עובד/עצמאי ולא נעדר מעבודתו/עסקו [4] .

   סעיף 1(א) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993

   מחלת ילד (עד גיל 16) כשהילד בהחזקתו הבלעדית של העובד, או כשהעובד הוא הורה יחיד [5]

   16 לשנה, ללא צבירה [2] .

   [4]

   סעיף 1(ב) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993

   מחלת ילד חריגה (ילד מתחת לגיל 18, חולה במחלה ממארת)

   90 בשנה, ללא זכות צבירה [6]

   תנאי לזכאות: עבודה במשך שנה לפחות אצל המעסיק [4]

   סעיף 1א'(א) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

   מחלת ילד חריגה (ילד מתחת לגיל 18, חולה במחלה ממארת) כשהילד בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד [5]

   110 בשנה (כולל ניצול ימים בגין מחלת ילד רגילה), ללא צבירה [6] .

   תנאי לזכאות: עבודה במשך שנה אצל המעסיק [4] .

    

    

   סעיף 1א'(א) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).


    

    

    

   סיבת ההעדרות

   ימי זכאות [1]

   תנאים לזכאות [3]

   מקור הזכאות

   הורה של אדם עם מוגבלות [7]

   (1)    18 בשנה, ללא צבירה[6], לצורך מתן סיוע אישי שמחייב העדרות כאמור[8].

   (2)    עד 52 שעות בשנה, לצורך מתן סיוע אישי[8], ללא ניכוי מהשכר.  

   תנאי לזכאות: עבודה במשך שנה לפחות אצל המעסיק [9] .

    

   התשלום הוא החל מיום ההעדרות הראשון (או חלקו). 

   סעיף 1ב' לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

   הורה של אדם עם מוגבלות [7] שאינו נעזר בבן זוג לטפל בילד

   (1)    בנוסף ל-18 ימים לכל הורה לאדם עם מוגבלות, עד 18 ימים נוספים בשנה וללא צבירה[6], לצורך מתן סיוע אישי[8].

   (2)    בנוסף ל-52 שעות לכל הורה לאדם עם מוגבלות עד 52 שעות נוספות בשנה וללא צבירה[6], לצורך מתן סיוע אישי[8], ללא ניכוי מהשכר.  

   וזאת אם התקיים בו אחד מאלה:

    

   -        בן זוגו עובד/עצמאי ולא נעדר מעבודתו/עסקו עקב זכאות זו, לצורך מתן הסיוע.

    

   -        הוא הורה יחיד [5] .

    

   -        האדם בעל המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית [9] .

    

   התשלום הוא החל מהיום הראשון (או מחלקו).

   סעיף 1ב' לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

    

   מחלת בן/בת זוג

    

    

    

   6 בשנה, ללא צבירה [2] .

   במקרה של בן זוג שחלה והפך תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום [10] .

   סעיף  1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998

   מחלה ממארת של בן/בת זוג

   60 בשנה, ללא צבירה [6] .

   תנאי לזכאות: עבודה במשך שנה לפחות אצל המעסיק.

    

   סעיף 1א לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998

   מחלת הורה

   6 בשנה, ללא צבירה [2] .

   תנאי לזכאות: עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים, בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו לצורך חוק זה, ההורה הפך תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום [10] ואינו שוהה במוסד סיעודי.

    

   סעיפים 1 ו-3 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993

    

    

   הערות :

    

   1.             ימי הזכאות - המיכסות בטבלה מוצגות כפי הופעתן בחוק, ב ימים קלנדריים, דהיינו כולל שישי, שבת, ערב חג וחג. חלק מהמעבידים מתייחסים למיכסה לפי ימי עבודה, ואז יש להכפיל כל מיכסה שבטבלה ב-5/7 (בהנחה ששבוע העבודה באותו מקום הוא בן 5 ימים), וגם ימי ההעדרות יחושבו לפי ימי העבודה בתקופת ההעדרות (אם בתעודה הרפואית רשומים 7 ימים קלנדריים תחויב הצבירה ב-5 ימי עבודה).

   2.             הניצול הוא על חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד.

   3.             הזכות לדמי מחלה מכל הסוגים - כנגד תעודה חתומה על-ידי רופא, שבה מצוינים הפרטים האישיים של החולה, האבחון והתקופה בה החולה לא היה מסוגל/לא צפוי להיות מסוגל לעבוד.

   4.             הזכות גם ל משפחות אומנה, אם ההורה הביולוגי המאמץ לא ניצל את זכאותו בעניין זה.

   5.             הורה יחיד - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו, ואשר הוא אחד מאלה: (1) אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו; (2) נשוי אך חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך במסגרת החוק להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת אותו הליך שנתיים לפחות; (3) נשואה אך עגונה; (4) חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 יום לפחות מתוך 12 החודשים שתחילתם ביום הראשון לשהותה במקלט, פתחה בהליך להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרתו שישה חודשים לפחות (אלא אם לשכת הסעד אישרה שהליך כאמור עלול לסכן את חייה או חיי ילדה); (5) עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו אינו בארץ, ואין לו בן זוג אחר (סעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב-1992).

   6.             הניצול הוא על חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד, או על חשבון ימי החופשה הצבורים לו, לפי בחירתו.

   7.             אדם עם מוגבלות - אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים (סעיף 5 לחוק אנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998).

   8.             סיוע אישי - סיוע שהאדם עם המוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול (דהיינו לא בהכרח מחלה).

   9.             הזכות גם למשפחת אומנה אם ההורה הביולוגי/המאמץ לא ניצל את זכאותו בעניין זה, וגם ל אפוטרופוס, ובלבד שאין אדם אחר המטפל בבעל המוגבלות או אפוטרופוס אחר שניצל זכות זו.

   10.         פעולות יום יום - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית (סעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995).