אודות

  האגודה לזכויות החולה הינה מלכ"ר אשר קם לשם מימוש זכויות מטופלים ובני משפחותיהם במערכת הבריאות ואמון על הובלת המאבק הציבורי לשמירה ומימוש זכויות אלה. האגודה פועלת להעלאת מודעות לזכויות חולים והקניית ידע אודות חוק זכויות החולה (1996), וכן מהווה אוזן קשבת לשאלות ופניות הצבור בדבר מימוש זכויותיהם המפורטות בחוק.  במסגרת פעילותה מרכזת האגודה פעילות משותפת לארגוני חולים "ארגוני הזכות לבריאות ".

  תחומי הפעילות

  טיפול בפניות פרטניות  -  מענה לפניות פרטניות של חולים ובני משפחותיה, וכן, במקרים רבים, פנייה בשמם ובאישורם לגורמים המתאימים ("סינגור") כולל ייעוץ משפטי במקרים מיוחדים.

  האגודה מפעילה קו חם לציבור הרחב בטלפון: 03-6022034, בדוא"ל: info@patients-rights.org  ובפורומים המנוהלים באתר האגודה ,אתר ynet , אתר  starmed   ובאמצעות מוקד הפועל בבי"ח שיבא, אליו ניתן לגשת לקבלת מידע וסיוע (בימים א-ה בשעות 9-13)  כל פנייה המגיעה לאגודה (בכל אחת מהדרכים שתוארו מעלה) נבדקת, ומטופלת עד קבלת מענה הולם.

  מידע על זכויות פרסום מידע מקיף על הזכויות הקיימות (בקופות החולים, משרד הבריאות, בתי חולים ואחרים) באתר האינטרנט, בדפי מידע וכן באמצעות הרצאות לקבוצות שונות באוכלוסייה. במקביל נעשית פעילות רבה מול הקופות ומשרד הבריאות במטרה להבטיח כי המידע יימסר למבוטחים באופן שוטף ובמידת האפשר במעמד קבלת השירות וימומש הלכה למעשה.

  פעילות פרלמנטרית נציגי האגודה משתתפים באופן קבוע בדיונים בכנסת, ומעורבים בתיקוני חקיקה וקידום שינויים מערכתיים מקיפים בתחומים הנוגעים לשמירה והרחבה של זכויות מטופלים, לקבלת סל שירותים רחב ושירותי רפואה שווים לכל מגזרי האוכלוסייה. בין הנושאים שטופלו על ידי האגודה: הסדרי בחירה, ניסוי בבני אדם, תוספת קבועה של 2% לסל הבריאות, עבודת וועדת סל התרופות.

  קואליציית ארגוני חולים   – האגודה מרכזת פעילות של כ- 70 ארגוני חולים, הפועלים לקידום זכויות החולים בנושאים משותפים כגון: הרחבת סל הבריאות, זכות לקבלת טיפול בבית חולים על פי בחירה, הקטנת תשלומי השתתפות עצמית. במסגרת הקואליצייה מתקיימים דיונים שוטפים עם הגורמים המתאימים במערכת הבריאות, כולל מפגשים שוטפים עם הנהלת משרד הבריאות.

  מועצת הבריאות מועצת הבריאות הוקמה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1994. בראש המועצה עומד שר הבריאות. במועצה יש 46 חברים בהם נציגי משרדי הממשלה, ארגוני הרופאים, נציגי בתי חולים ושני נציגים של ארגוני חולים. תפקיד המועצה לייעץ לשר הבריאות בענייני אשור סל הבריאות, קביעת תשלומים עבור שרותי בריאות, קביעת עמדה בסוגיות ערכיות הנוגעות למערכת הבריאות וקביעת סדרי עדיפות בעניין הקצאת משאבים בתחום הבריאות. יו"ר האגודה לזכויות החולה מר שמואל בן יעקב מונה כנציג ארגון חולים במועצת הבריאות.  

   

    חברי ההנהלה

  פרופ' מרדכי שני- נשיא האגודה; מר בן יעקב שמואל – יו"ר ; מר גולדפינגר טל;  פרופ' יצהל ברנר; 

   פרופ' טבק נילי (ממייסדות האגודה); גב' מנישביץ תחיה גזברית ומתנדבת קבועה בקו הפתוח; ד"ר פלאוט אביבה (ממייסדות  האגודה); גב' רוזנצוייג פנינה;  גב' רזניק נתניה ; פרופ' שפירא עמוספרופ' עמרי לרנאו; ד"ר יצחק ברלוביץ

  צוות שכיר   :  

  יסמין ענבר  סמנכל"ית ומנהלת פרויקטים   

  נירה טנצר - מזכירת האגודה ורכזת פניות

  מיכל דלין-פרימרמן - מנהלת מוקד הזכויות בשיבא 

   

  מועצה מדעית מייעצת   המועצה מייעצת להנהלת האגודה בענייני זכויות החולה ופועלת לקידום מטרותיה, כולל פרסום ניירות עמדה בנושאים שעל סדר היום הציבורי וכמו כן מייצגת את האגודה בפורומים ציבוריים המתאימים. ואלה חבריה:

  מר בן-יעקב שמוליק;   גב' ברקאי ריבה;  פרופ' טבק נילי; פרופ' לרנאו עמרי; פרופ' מוניץ חנן; עו"ד צדיקריו דפנה;  ד"ר קוט עדנה; עו"ד קמחי שלהב;  עו"ד רובינשטיין אבי; גב' רזניק נתניה; פרופ' שפירא עמוס; הרב שרלו יובל

   

    יועצים מקצועיים

  גלעד יחסי ממשל ולובינג

  גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה בע"מ 

  יעוץ משפטי: עו"ד אבישי פלדמן


   להורדת טופס הצטרפות לאגודה לחץ כאן