שירותי בריאות לתלמידים

  בפרק זה נפרט בנוגע לביטוחים וטיפולים הזכאים תלמידים:

  מחלקת המחקר של הכנסת הכינה סקירה מקיפה על שירותי הבריאות בבתי הספר בעקבות הוצאת השירות למיקוד חוץ בידי האגודה לבריאות הציבור להורדת המחקר בנושא מיקוד חוץ שירותי הבריאות בבתי ספר לחץ כאן

  למידע בנוגע לביטוח תאונות אישיות לתלמידים לחץ כאן

  להורדת מסמך שהוכן ע"י מחלקת מחקר של הכנסת בנושא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לחץ כאן

  למידע על כיסוי ביטוחי של תלמידים במקרה של תאונה כולל טיפולי שיניים בעקבות התאונה לחץ כ אן

   

  פינוי תלמיד לבית חולים במהלך הלימודים –  לחץ לקבלת פרטים בנושא פינוי תלמיד לבית חולים במהלך הלימודים


  טיפול שיניים לתלמידים:   

  ·         כל תלמיד תבוצע בדיקה וצילומי רנטגן לפי הצורך

  ·          מטרת השירות היא בראש ובראשונה מניעת העששת ומחלות חניכים לשיניהם המתאימות יש לבצע איטום חריצים .

  ·         מסגרת הסל יבוצעו הסרת רובד ואבנית, סתימות, עקירות, כיפוי מוך,   קיטוע מוך וכתרים טרומים .

  ·         במסגרת השירות לא יינתנו טיפולים שהם מחוץ לסל ככל זה טיפולים שורש בשיניים הטוחנות הקבועות.

  לפירוט שירותים דנטאליים ציבוריים לתלמידים לחץ כאן

   להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא טיפולי שיניים לתלמידים לחץ כאן

  למידע נוסף בנוגע לטיפולי שיניים לחץ כאן