ביטוח בריאות, משלים (שב"ן), סיעוד

    בפרק זה נפרט בנוגע לביטוח בריאות, ביטוח משלים וביטוח סיעודי: 

  ·          שירותי בריאות נוספים - שב"נ  

  ·     ביטוח סיעודי  

  ·         ביטוחי בריאות פרטיים

   

   

  להרחבה בנושא שיקולים לבחירת ביטוח ניתן לקרוא באתר הר"י