לתמיכה באגודה

ביטוח בריאות, משלים (שב"ן), סיעוד

  בפרק זה נפרט בנוגע לביטוח בריאות, ביטוח משלים וביטוח סיעודי: 

·          שירותי בריאות נוספים - שב"נ  

·     ביטוח סיעודי  

·         ביטוחי בריאות פרטיים

 

 

להרחבה בנושא שיקולים לבחירת ביטוח ניתן לקרוא באתר הר"י