לתמיכה באגודה

התאמת דיור למוגבל בתנועה

    סיוע בשינויים בתנאי הגישה ובתנאי הדיור במסגרת הבית למוגבלים בניידות

  1.  מי זכאי ?

1.1. מוגבלים בתנועתם ותפקודם עקב מחלה אשר פוגעת במערכת המוטורית, המשתמשים במכשירי ניידות (כסאות גלגלים, הליכונים, פרוטזות, קביים וכד').

1.2 דיירי השיכון הציבורי או דירות פרטיות לרבות דירות קרובים חברי קיבוץ, שאין בבעלותם יותר מדירה אחת.

2. דרכי הפניה

2.1.  למי פונים - הפניה תיעשה טרם ביצוע השינויים,לעובד/ת סוציאלי/ת בלשכת הבריאות המחוזית. והבקשה תידון בוועדה הבינמשרדית של משרד השיכון ומשרד הבריאות המוסמכת לדון בבקשות אלו. הועדה מאשרת את מימון השינויים בכפוף לנוהל משרד השיכון ומתקציב משרד השיכון. 

2.2.  המסמכים הנדרשים - טופס בקשה, המלצת עובד שיקום, הצעת מחיר, דו"ח רפואי וסוציאלי, אישורי הכנסה(לדיירים בעלי דירה פרטית), ומסמכים נוספים לפי הצורך.

3.  מהות הסיוע

3.1.  שינויי פנים - הרחבות פתחים, הוספת פתחים על מנת לאפשר מעבר לכסא גלגלים/מכשירי הליכה, התאמת חדרי שירותים ומקלחת,התאמת מטבח.

3.2.   שנויי חוץ - שבילי גישה, רמפות.

4.  מרכיבי הסיוע

4.1. לדיירי השיכון הציבורי מענק מוחלט.

4.2. לדיירי דירות פרטיות: שילוב של מענק והלוואה בהתאם לגודל דירה, מס' נפשות במשפחה וגובה הכנסה בהתאם לתקרה הקבועה בנוהל.

לפרוט נוסף ראה באתר משרד השיכון