טיפולי שיניים

  בפרק זה נפרט את כלל הזכויות המגיעיות בנושא טיפולי שיניים

  ·       טיפולי פה ושיניים לנכי נפש כרוניים

  ·        טיפולי שיניים לילדים הכלולים בסל הבריאות החל מינואר 2019 , ילדים עד גיל 18 זכאים לקבל טיפולי שיניים בקופות החולים במסגרת סל הבריאות

  ·       טיפולי שיניים לפני ביצוע השתלה או ניתוח לב

  ·        טיפולי שיניים בהרדמה מלאה – יש מקרים חריגים בהם טיפולי שיניים בהרדמה מכוסים בסל

  ·       טיפולי שיניים בחולים אונקולוגיים - הסל כולל טיפולי שיניים בתנאים שהוגדרו

  ·       טיפול שיניים לתלמידים     - תלמידים זכאים לטיפולי שיניים מיוחדים     

  ·       טיפולי שיניים למאושפזים במרכזי בריאות הנפש  

  ·       טיפול שיניים לנזקקים וקשישים  

  ·       טיפול שיניים למי שסובל מחוסר מולד מרובה של שיניים

  ·    מידע על כל תוספות לסל הבריאות בשנת 2013

  ·    זכאות להחזר למי שהתחיל טיפול לפני הכללתו בסל הבריאות  

  ·    טיפולי שיניים מונעים ומשמרים ללוקים בתסמונות נוירו-התפתחויות