לתמיכה באגודה

לב - קרדיולוגיה

מהי מחלת לב? 

מידע תמציתי על המחלה

זכויות ממערכת הבריאות 

מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

ארגוני חולים ופורומים לחולי לב


מידע כללי לחולים 

חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין