סרטן

  מהי מחלת סרטן? 

  מידע תמציתי על המחלה

  זכויות ממערכת הבריאות 

  מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

  ארגוני חולים ופורומים לחולי סרטן


  מידע כללי לחולים 

  חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין