לתמיכה באגודה

עור - פסוריאזיס

מהי מחלת עור? 

מידע תמציתי על המחלה

זכויות ממערכת הבריאות 

מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

ארגוני חולים ופורומים לחולי עור


מידע כללי לחולים 

חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין