ילדים בעלי צרכים מיוחדים

  בפרק זה נפרט את הזכויות לילדים בעלי צרכים מיוחדים:

   

  להורדת חוברת מידע  להורים לילדים עם צרכים מיוחדים  מאתר קשר לחץ כאן

  אוטיזם

  לאתר אלוט המפרט זכויות ילדים עם אוטיזם לחץ כאן

  לנוהל של משרד הבריאות שקבע אמות מידה ומרכיבי סל הטיפולים להן זכאים ילדים אוטיסטים לחץ כאן

  ילד סומטי זכאי לקבלת טיפולים לפי צורך רפואי, ללא הגבלה. בהתאם לכך, דרישות חלק מהקופות , לקבלת אסמכתא רפואית חדשה, מדי מספר חודשים, כתנאי להארכת האישור לטיפולים היא מיותרת. להורדת מסמך משרד הבריאות בנושא זכאות לרצף טיפולים לילדים אוטיסטים לחץ כאן

  הטבות להורי ילדים עם צרכים מיוחדים

  הורים לילד נכה זכאים להנחה במס רכישה ברכישת דירה המותאמת לצרכיו של הילד להורדת הנחיות משרד האוצר בנושא לחץ כאן

  הנחות ב ארנונה למשפחות להן ילד נכה הוגדלה מ- 25%  ל- 33% - להורדת התקנות בנושא הנחות בארנונה למשפחות להן ילד נכה לחץ כאן  

  למידע נוסף אודות זכויות ושירותים העומדים לרשות חולים ונכים מגופי ממשל שונים (כגון משרד התחבורה, רשויות מקומיות וכו') , מחוץ למסגרת של קופות החולים והביטוח הלאומי לחץ כאן

  ילדים חולים עם צרכים מיוחדים אשר מפאת מצבם הרפואי אינם יכולים לצאת מביתם ולהשתלב במסגרת חינוכית, זכאים לקבל את מלוא השירותים הכלולים בחוק חינוך מיוחד בביתם, כולל טיפולים פארא רפואיים – להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן   

  משרד הבריאות החל להשתתף במימון עמידונים לילדים ונוער עד גיל 21 . לקבלת מידע על אמות המידה והתהליכים המפורטים למימוש הזכאות – לחצו לעיון בחוזר משרד הבריאות.