לתמיכה באגודה

פעילות פרלמנטרית בכנסת

להלן מספר פניות שנעשו לחברי כנסת ע" י האגודה לזכויות החולה:  

  • פניה לחבר הכנסת רן כהן בנוגע לתיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בנוגע לתיקון המונח "מרחק סביר" בחוק הבריאות. מכיוון שלא אחת נדרש מבוטח הקופה לנסוע מרחק שאינו מבוטל ולעיתים מרחק רב, לשם קבלת הטיפול הרפואי לו הוא זקוק. מטרת התיקון המוצע הוא להבטיח שמהבוטח יזכה לטיפול הרפואי לו הוא זקוק בעיר מגוריו, זאת גם אם לקופת החולים בה הוא חבר אין הסדר בחירה עם נותני השירותים הדרושים המצויים בעירו.  בעיה נוספת מתעוררת בנוגע למבוטחים הגרים בפריפריות. התיקון המבוקש הינו וכי במקרה כזה יזכה המבוטח לטיפול רפואי על ידי נותן השירותים הקרוב ביותר, על אף כל הסדר בחירה שיש לקופה בה הוא מבוטח. בעיה אחרת עלולה לצוץ כאשר קיים במקום מגוריו של המבוטח נותן השירותים הרפואיים הנדרשים, עמו לקופה הסדר בחירה, אך קיים נותן שירותים מומחה ממנו מחוץ לעיר מגוריו של המבוטח, זאת במקרה הדורש מומחיות מיוחדת. בקשת האגודה כי במקרה כזה תחויב הקופה לאפשר למבוטח לפנות לבעל המומחיות המיוחדת. למכתב המלא שנשלח לחבר הכנסת רן כהן

 

  •   פניה לחברת כנסת סופיה לנוודר בנוגע לתקרת דמי השתתפות עצמית עבור תרופות לחולים כרוניים אי-יישום התקרה על ידי קופות החולים. החוק קובע כי מחולה כרוני תגבה השתתפות כספית מוגבלת עבור תרופות וציוד מתכלה שהוא צורך. משרד הבריאות מטיל את האחריות על הגדרת מיהו "חולה כרוני" על קופות החולים וחובה עליהם לעזור להם לממש את זכותם להחזרים כספיים מהקופה בה הם מבוטחים. נכון לחודש דצמבר 2007 אף לא אחת מהקופות ניסחה נהלים שסיפקו את משרד הבריאות. לקופות החולים אינטרס כלכלי ברור שלא לאמץ את הנהלים הללו, מאחר שהן אלה הנושאות בעלות הכלכלית בה לא נושאים המבוטחים באמצעות דמי השתתפות עצמית. אנו מציעים כי ינקטו הצעדים הבאים: הקופות תחויבנה לאתר את מבוטחיהן העונים להגדרת "חולה כרוני" כל מבוטח כזה יקבל קוד שיופעל בעת רכישת תרופות אשר ימנע את חיובו מעל לתקרת השתתפות העצמית. בנוסף, על גבי כל מרשם שיקבל המבוטח וכן בבתי המרקחת השונים תופיע הודעה בדבר קיומה תקרת התשלום לדמי השתתפות עצמית לחולים כרוניים. יושבו הכספים לחולים כרוניים שחויבו בטעות מעל לתקרת ההשתתפות העצמית. למכתב המלא שנשלח לחברת הכנסת סופיה לנוודר

 

  • פניה למשרד הבריאות והאוצר בנוגע לרצון האוצר לגבות 90 ₪ מכל מבוטח, כולל עקרות בית כמס בריאות. הצעה זו מפירה באופן חד את המצב ומטילה עומס כספי נוסף על משקי הבית של האוכלוסיות החלשות והוצאות מיותרות על הקופות כלהלן : פגיעה בפרוגרסיביות של דמי הבריאות – הגדלת הסכום שישלמו השכבות החלשות, פגיעה נוספת בשכבות החלשות – אוכלוסיות אשר זכאות לפטור מתשלום היום יחויבו בתשלום, הקטנת חלקה של הממשלה בתשלום דמי הבריאות – צמצום חלקה של הממשלה בתקציבי קופות החולים, אי הגברת התחרותבין הקופות, תוספת עלויות לקופות להקמת מערך גבייה, הפליית מבוטחים בקבלת הטיפול – הפליית מבוטחים בעלי קושי בהשגת אמצעי תשלום , הקטנת תקציב הקופות והגדלת אי-השוויון ביניהן, הקטנת הכנסות, אי- שוויון בין הקופות. הממשלה משתמשת באותם נימוקים לפעולות הפוכות בלי שהיא נותנת לעצמה ולציבור דין וחשבון על נימוקיה האמיתיים והנסתרים. למכתב המלא שנשלח למשרד הבריאות והאוצר  

לצפייה בכלל פעילויות האגודה לזכויות החולה לחץ כאן