הרשומה הרפואית

  סעיף 17 לחוק זכויות החולה מתייחס לנהול הרשומה הרפואית , לחובת שמירת הסודיות הרפואית ולמסירת המידע למטופל וגורמים אחרים. 

  בהרצאתו של עו"ד חיים קרויטורו, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות החולה נשמע על התיק הרפואי וחובת שמירת סודיות הרשומה הרפואית, וכמו כן החובה לשמור על הפרטיות וצנעת הפרט להפעלה לחץ  

   

  ·  תזכיר חוק רשומה רפואית לאומית, התשס"ז - 2007         

  ·  נהלי צילום מסמכים בקופות החולים

  · תקנות בריאות העם (שמירת רשומות) 

  ·    חוזרי משרד הבריאות

  ·  פסקי דין

   

  חובת דיווח לרשויות ע"י פסיכולוג – קווים מנחים

   

  במידה ונתקלתם בקושי בקבלת העתק של רשומתכם הרפואית לחצו כאן מלאו את הפרטים ואנו נטפל בנושא