לתמיכה באגודה

חוזרי משהבר, מחקרים וניירות עמדה

בפרק זה נפרט את חוזרי משרד הבריאות בנוגע להסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי:

 

הסכמה מדעת של קטין לקבלת טיפול

אפוטרופוס על גוף - פנייה לבית משפט

בדיקת חולים מחוסרי הכרה ע"י סטודנטים

ביקור קטינים במרפאה ללא ליווי מבוגר

הגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי

הסכמה מדעת לקבלת עירוי דם ומרכיביו
 

עותק חתום של טופס הסכמה מדעת- משרד הבריאות הוציא הנחיה שמחייבת את בתי החולים לתת עותק חתום של טופס ההסכמה לטיפול רפואי למטופל. להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא מתן העתק טופס הסכמה לטיפול במטופל לחץ כאן 

 

תרגום טפסים לשפות נוספות- משרד הבריאות הוציא חוזר המחייב את הקופות ובתי חולים לספק מידע בארבע שפות – עברית, ערבית, אנגלית ורוסית. מדובר על טפסי הסכמה מדעת לפני ניתוח, טפסי חתימה על תשלום/התחייבות כספית  וחומר מינהלי כגון הזכויות לקבלת שירותים ושעות הפעילות. להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות לחץ כאן 

 

טיפול רפואי לקטין - טיפול רפואי לקטין מעלה לעיתים בעיה בעניין ההסכמה למתן הטיפול כאשר יש חילוקי דעות בין ההורים לגבי הטיפול, וכאשר הקטין מסרב לטיפול בניגוד להוריו. מחלקת המחקר של הכנסת פרסמה מסמך המרכז את המצב החוקי, הבעיות הקיימות , ועמדות הקופות. לעיון במסמך של משרד הבריאות במלואו היכנסו לקישור