חולה שיקומי ,סיעודי, תשוש

    הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר,  קובעת כי יש לבחון האם אדם סיעודי לפי יכולתו העצמאית לבצע פעולות תפקוד יום-יומיות וכי על החברות נדרשות לפעול בשיקול דעת ובהגינות בבואן לבחון האם אדם סיעודי, וכי אין מקום להסתמך רק על נוסחאות חישוביות שאינן בוחנות האם האדם סיעודי או לא.

    לדוגמה, מבוטח שאינו מסוגל לרחוץ בעצמו את פלג גופו התחתון, אך מסוגל לרחוץ את פלג גופו העליון, ייחשב, בעקבות ההבהרה, כמי שאינו מסוגל לבצע את הפעולה בכוחות עצמו. להורדת עמדת הממונה לחץ כאן