קופות חולים

  לאתרי האינטרנט של קופות החולים:

  שירותי בריאות כללית

  לאומית

  מאוחדת

  מכבי שירותי בריאות

   לתלונה בפני נציבי פניות הציבור של הקופות :

  לחוזר משרד הבריאות בנוגע לתלונות מבוטחים לחץ כאן

  לנציבות שירותי בריאות כללית   (לרשימת הממונים על פניות הציבור בקופ"ח כללית לחץ כאן)

  לנציבות קופ"ח לאומית

  לנציבות קופ"ח מאוחדת

  מכבי – נציבות במחוז באמצעות אתר האינטרנט

  מכבי – נציבות פניות הציבור במטה הקופה - . pniot@mac.org.il

   

   

  לקבלת סיוע במימוש הזכויות מול קופות החולים ניתן לפנות לאגודה לזכויות החולה

  פירוט תקנוני שב"ן של קופות החולים:

  מכבי שירותי בריאות

  תקנון מכבי זהב/כסף

  כללית

  תקנון כללית מושלם

  תקנון כללית פלטיניום

  לאומית

  תקנון לאומית כסף/זהב

  מאוחדת

  תקנון מאוחדת שיא

  תקנון מאוחדת עדיף

  תקנון מאוחדת זהב