לתמיכה באגודה

מפגשים עם קופות החולים

השירות הרפואי לחולים ניתן ע"י ובאמצעות קופות החולים ומטבע הדברים שחלק רחב מפעילות עמותות חולים, כולל אינטראקציה רבה עם הקופות. לאור זאת, מצאנו לנכון לקיים מפגש בין נציגי עמותות החולים ונציגי הקופות במטרה ללבן בעיות קיימות, להרחיב את ערוצי התקשורת בין הצדדים וליזום פרויקטים משותפים.

 המפגש הראשון נערך עם מכבי שירותי בריאות ב- 8/6/2009 להורדת לו"ז המפגש עם מכבי שירותי בריאות לחץ כאן

 לסיכום המפגש של ארגוני החולים עם מכבי שירותי בריאות לחץ כאן

המפגש השני נערך עם קופ"ח מאוחדת ב- 23/9/2009 להורדת לו"ז המפגש עם קופ"ח מאוחדת לחץ כאן

לסיכום המפגש של ארגוני חולים עם קופ"ח מאוחדת לחץ כאן  

המפגש השלישי נערך עם קופ"ח לאומית ב-15/3/2010

לסיכום המפגש של ארגוני החולים עם קופ"ח לאומית לחץ כאן

המפגש השלישי נערך עם קופ"ח כללית ב-09/07/2010

לסיכום המפגש של ארגוני החולים עם קופ"ח כללית לחץ כאן

להורדת מכתב התגובה של קופ"ח כללית למפגש עם ארגוני החולים לחץ כאן 

 

לצפייה בכלל המפגשים של קואליציית ארגוני הזכות לבריאות עם עמותות ואגודות חולים, מערכת הבריאות וקופות החולים לחץ כאן