לתמיכה באגודה

זכויות החולים במערכת הבריאות

Site/Forum/Titles/Subject
Site/Forum/Titles/Name
Site/Forum/Titles/Date
תקרת תשלום
10-02-08 12:13
מיכל
תקרת תשלום השתתפות עצמית
12-02-08 17:42
שמוליק
זכויות יולדת שמפילה
11-02-08 19:16
מ.ב.
לקיחת דגימה מאיברים
12-02-08 17:39
שמוליק
אי תשלום חוב עבור טיפול במיון
11-02-08 21:58
שמעון
תשלום בגין ביקור במיון בבי"ח
12-02-08 17:37
שמוליק
בירור האם הייתה פגיעה בסודיות
10-02-08 11:28
משה
מידע רפואי בזימון תור
12-02-08 17:34
שמוליק
תשלום לרכישת תרופות
19-01-08 16:36
זהבית
תשלום לרכישת תרופות
21-01-08 22:41
שמוליק
החזרים על תשלומים מעבר לתקרה
08-02-08 17:54
מידד גיסין
בנוגע לציוד סטומה
02-01-08 17:09
יעל
כתובת ארגון בעלי סטומה
14-01-08 19:20
מידד גיסין
עדכון קופות החולים
15-01-08 21:07
מידד גיסין
כתובת הארגון
14-01-08 19:26
מידד גיסין
יישום הפטור
17-01-08 20:50
מידד גיסין
יישום הםטור בכללית
08-02-08 17:48
מידד גיסין
גביית תשלום מחולי סטומה
04-01-08 09:14
שמוליק
איכילוב- מחלקה ארצית
05-02-08 14:17
דני
שירות רפואי מתמחה
06-02-08 18:05
שמוליק
למען תחרות בין בתי חולים
27-01-08 20:59
נורית
בחירת בית חולים
30-01-08 17:49
שמוליק
חוק ניתן לשנות
02-02-08 10:20
נורית
בחירת בית חולים
05-02-08 05:11
שמוליק
פניה כבר נשלחה
06-02-08 11:49
נורית
ביקור במיון
02-02-08 06:19
רוויטל
תשלום עבור ביקור במיון
05-02-08 05:15
שמולק
החזר לביקור רופא פרטי
02-02-08 06:33
אאא
החזר לביקור רופא פרטי
05-02-08 05:13
שמוליק
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122