זכויות החולים במערכת הבריאות

  Site/Forum/Titles/Subject
  Site/Forum/Titles/Name
  Site/Forum/Titles/Date
  מינוני סרווקוול מותרים עי משרד
  22-07-16 11:01
  אלה
  מינון מומלץ לסרקוול
  22-07-16 17:30
  צוות האגודה
  משהו מוזר במיון
  17-07-16 19:18
  שאול
  הוצאת דם למטופל במיון
  19-07-16 03:35
  צוות האגודה
  משהו מוזר מאוד במיון
  17-07-16 19:17
  שאול
  רישום רפואי
  09-07-16 20:01
  חיים דיין
  החזר כספי על מכשיר אידוי
  03-07-16 22:05
  קנאביס רפואי
  Itp
  30-06-16 10:52
  אמא
  זכאות לגימלה מביטוח הלאומי
  02-07-16 12:42
  צוות האגודה
  אישור לבדיקת MRI
  29-06-16 17:06
  לאבא
  איזו קופה דחתה אתכם?
  30-06-16 06:19
  חשוב
  קופת החולים שדחתה היא לאומית!
  30-06-16 08:26
  לאבא
  הפניה לבדיקת MRI
  29-06-16 23:33
  צוות האגודה
  תרופה מאושרת כתרופה קבועה
  23-06-16 12:40
  יוסי
  תרופה מאושרת כקבועה
  26-06-16 13:59
  צוות האגודה
  מה ניתן לעשות
  23-06-16 18:12
  שאול
  מידע רפואי לעובד בבית חולים
  23-06-16 18:48
  צוות האגודה
  זה העברת מידע בעלפה.!
  24-06-16 09:54
  המשך
  פינוי נפטרת מקופת חולים
  19-06-16 09:39
  קורצמן ברוך
  פנוי גופה של נפטר
  20-06-16 06:28
  צוות האגודה
  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120