ביטוחי בריאות,סיעוד ושב"נים

  Site/Forum/Titles/Subject
  Site/Forum/Titles/Name
  Site/Forum/Titles/Date
  החזר הוצאות - קנביס רפואי
  28-05-15 09:05
  אביב
  כיסוי בפוליסות בריאות קנאביס
  28-05-15 10:53
  צוות האגודה
  השגחה ותשישות נפש
  29-04-15 17:49
  גבי
  עזרה סיעודית במסגרת המושלם
  30-04-15 05:49
  צוות האגודה
  שאלון הערכה תפקודי
  19-04-15 17:26
  דביר
  שאלון הערכה תפקודית
  19-04-15 21:55
  צוות האגודה
  מדובר בחברת ביטוח
  20-04-15 17:30
  דביר
  בנוסף
  20-04-15 17:36
  דביר
  פוליסת ביטוח סיעודי
  28-04-15 08:49
  צוות האגודה
  חתימת רופא על טופס ביטוח פרטי
  12-04-15 08:51
  אנונימי
  אישור רופא לחברת ביטוח
  12-04-15 09:27
  צוות האגודה
  חתימת רופא על טופס ביטוח פרטי
  12-04-15 08:50
  אנונימי
  מימון תרופה שטרם אושרה בסל
  08-03-15 21:07
  mmme
  מימון תרופה פוליסת ביטוח פרטית
  09-03-15 06:59
  צוות האגודה
  התנהלות בעיתית בתקופת אכשרה -
  29-03-15 22:03
  יעל
  תהליך הצטרפות לביטוח בריאות
  30-03-15 06:24
  צוות האגודה
  התנהלות בעיתית בתקופת אכשרה -
  29-03-15 22:04
  יעל
  מוסודת סיעודיים
  01-02-15 10:04
  אמנון
  חוות דעת על מוסדות סיעודיים
  01-02-15 12:52
  צוות האגודה
  לא יודע מה לעשות
  29-01-15 22:14
  מאיר
  קנאביס רפואי - האם כלול בשב"ן
  30-01-15 05:18
  צוות האגודה
  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24