לתמיכה באגודה

מפגשים עם מערכת הבריאות

במערכת הבריאות קיימות בעיות רבות, הנובעות במידה רבה מאילוצים תקציביים שנקבעים בד"כ ע"י הממשלה ו/או משרד האוצר. לארגוני החולים ולמשרד הבריאות אינטרס משותף להגדלת תקציב הבריאות ולשם כך ק ואליציית ארגוני הזכות לבריאות מקיימת מספר מפגשים בשנה עם משרד הבריאות.

 ב-11/06/2013 נערך מפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות לסיכום המפגש מה-11/06/2013 בנושא דיון על נושאי בריאות שוטפים לחץ כאן

 

ב-2/08/2012 נערך מפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות לסיכום המפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות ב-08/2012 לחץ כאן

 

ב-21/5/2012 נערך מפגש עם נציגי משרד הבריאות, נציג ההסתדרות הרופאים ונציג מבקר המדינה בנוגע להצעות לפעולה הנושא שיקום בעקבות דו"ח מבקר המדינה 5-212. לסיכום הפגישה בנושא דו"ח מבקר המדינה בנושא שיקום לחץ כאן  

ב-26/01/2012 נערך מפגש של ארגוני הזכות לבריאות בנושא הגשת פניות לסל הבריאות 2013 ללו"ז וסיכום המפגש של ארגוני החולים לחץ כאן

ב-30/03/2011 נערך מפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות ללו"ז וסיכום המפגש לחץ כאן

ב-23/01/2011 נערך מפגש של ארגוני הזכות לבריאות לסדר היום,סיכום המפגש והמצגות לחץ כאן

ב-14/12/2010 נערך מפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות ללו"ז וסיכום המפגש לחץ כאן