תוספות לסל – חוזרי משרד הבריאות

  בפרק זה נפרט את חוזרי משרד הבריאות בנוגע לתוספות לסל הבריאות בחלוקה לשנים:

   

  שנת 2013

  שנת 2012

  שנת 2011

  שנת 2010

  שנת 2009

   שנת 2008

   שנת 2006

   שנת 2005

   שנת 2004

    שנת 2003

   שנת 2002

   שנת 2001